Calculul hidraulic si de dimensionare al conductelor instalatiilor de incalzire centrala

Calculul hidraulic si de dimensionare al conductelor instalatiilor de incalzire centrala

Calculul hidraulic si de dimensionare al conductelor instalatiilor de incalzire cu circulatie fortata (prin pompare) a apei calde, consta in determinarea diametrelor si a pierderilor totale de sarcina (liniare si locale), cunoscând: configuratia retelei de conducte, lungimile tronsoanelor si debitele de caldura transportate de apa calda prin fiecare tronson.
Diametrele conductelor se determina pe baza vitezelor optime recomandate (w=0,5 ... 2,0 m/s) aplicând ecuatia de continuitate.

Pierderile totale de sarcina Rp se calculeaza cu relatia:

Δp = ∑ ( R • l ) + ∑ Z [ mm H2O]

in care:

R este pierderea de sarcina unitara, in mm H2O/m, care se poate determina cu ajutorul tabelelor sau nomogramelor
l este lungimea tronsonului de conducta in metri
Z este pierderea de sarcina în rezistentele locale, in mm H2O, care se determina cu ajutorul tabelelor, in functie de viteza apei w[m/s] si de suma coeficientilor de rezistente locale a x ale caror valori se pot gasi, de asemenea in tabele.

Modalitatea de calcul:

Pentru circuitul cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic din intreaga instalatie (circuitul cu radiatorul cel mai îndepartat pe orizontala de centrala termica, sau punctul termic cel mai sus plasat pe verticala) se obtine valoarea maxima a pierderilor totale de sarcina care trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu presiunea disponibila HT:

Δ pmax ≤ HT

Presiunea disponibila HT in cazul cladirilor cu mai mult de doua niveluri se determina cu ecuatia:

HT = Hp + 0,5Hg = Hp + 0,5h( γi - γd ) [m H2O]

in care:

Hp este inaltimea de pompare in m H2O
Hg este presiunea termica (gravitationala) in m H2O
h este inaltimea masurata intre axa radiatorului si axa cazanului in metri
γi si gd greutatiile specifice ale apei calde de incalzire din conducta de ducere respectiv cea de intoarcere in daN/m3

Inaltimea de pompare Hp se determina cu relatia:

Hp = ∑(Rl + Z) [N/m2]

La instalatiile de incalzire cu circul;atie fortata este necesar sa se asigure prin dimensionare, echilibrarea hidraulica a intregii retele de conducte

Pompa de circulatie a apei calde de incalzire se alege cunoscând inaltimea de pompare Hp data de relatia anterioara si debitul necesar al pompei caldulat cu formula:

Gp = 3,6 Q / [c (td - ti)] [kg/h]

in care:

Q este debitul total de caldura a instalatiei in W
c este caldura specifica a apei (cu valoarea medie de 4,18 kJ / kg °C)
td si ti sunt temperaturile nominale ale apei pe conducta de ducere si de intoarcere


Online

We have 17 guests and no members online

Converter


SELECT PROPERTY